Ahojte kamaráti

 

tu je naša škôlka :)

Naša materská škola sa nachádza v lone prírody. Každý deň naše deti prichádzajú plné zážitkov a neuveriteľných príhod a nadšene rozprávajú svojim kamarátom,  čím  ich príroda prekvapila. Spolu donekonečna lúštime záhady a vnikáme tak do tajov neznáma. Deti našej materskej školy prichádzajú každé ráno do sveta rozprávky. Naša trieda je veľká detská izba, v ktorej deti uplatňujú svoju predstavivosť - kreativitu. Hrou učíme deti naplno rozvinúť svoje predstavy, fantáziu a emócie. Snažíme sa o to, aby každé dieťa v kolektíve našlo svoje miesto. Aby nenásilne dokázalo vyriešiť konflikt, aby obhájilo svoj názor. Snažíme sa vždy pri rozhovoroch s deťmi pozerať sa priamo do očí, aby dieťa cítilo, že sme jeho partnerom, kamarátom. Vyhýbame sa príkazom z vrchu, pretože dieťa nemá nič z našich nosných dierok. Zdvihnutý prst a zvýšený hlas deti nepoznajú. Ich kamarátom je hlas zvončeka, ktorý deti upozorní v prípade potreby. Akcie v materskej škole boli zamerané ako zážitkové učenie. Rozvíjame kognitívnu, emocionálnu, perceptuálno-motorickú stránku. Dennodenne otvárame náruč pre každé dieťa a odovzdávame tak vrúcne objatia aj pre deti z menej podnetného prostredia. Svet rozprávky zažívajú naše deti každučký deň.